Nier en alcohol (alcoholische nefropathie)

Alle iLive-inhoud wordt beoordeeld door medische experts om ervoor te zorgen dat deze zo nauwkeurig en feitelijk mogelijk is.

We hebben strikte richtlijnen voor de selectie van informatiebronnen en we linken alleen naar gerenommeerde websites, academische onderzoeksinstellingen en, waar mogelijk, bewezen medisch onderzoek. Houd er rekening mee dat de cijfers tussen haakjes ([1], [2], enz.) Klikbare links zijn naar dergelijke onderzoeken.

Als u van mening bent dat een van onze materialen onnauwkeurig, verouderd of anderszins twijfelachtig is, selecteer het dan en druk op Ctrl + Enter.

Alcoholische nefropathie wordt geassocieerd met het effect van chronische alcohol op het immuunsysteem, zowel door een direct membranotoxisch effect met een effect op de cytokineproductie, als door een verminderde regulering van de immuniteit in het centrale zenuwstelsel en de lever. Sensibilisatie voor het alcoholische hyaline-antigeen, bacteriële antigenen en de versnelling van HCV-replicatie spelen een belangrijke rol. Bijna de helft van de patiënten met visceraal alcoholisme heeft HCV-RNA, evenals een toename van de concentratie van E. coli-endotoxine, die het complementsysteem activeert via een alternatieve route.

ICD-10-code

Oorzaken van alcoholische nefropathie

Onder niet-inflammatoire nefritogene factoren zijn er "alcoholische" hypertensie en stoornissen in het purinemetabolisme (zie. Jichtnefropathie). Het risico op het ontwikkelen van hypertensie neemt toe met een toename van de hoeveelheid geconsumeerde alcohol en bereikt 90% bij inname van meer dan 35 g / dag. Morfologisch behoort alcoholische glomerulonefritis tot de groep van secundaire IgA-nefritis, het wordt gekenmerkt door een beeld van mesangioproliferatieve nefritis (vaker focaal, minder vaak diffuus).

Symptomen van alcoholische nefropathie

Symptomen van alcoholische nefropathie zijn de manifestatie van symptomen van latente nefritis: aanhoudende pijnloze microhematurie, gecombineerd met minimale of matige proteïnurie (minder dan 2 g / dag).

Acuteronefritisch syndroom, vaak vergezeld van een toename van microhematurie, proteïnurie, oligurie en een voorbijgaande afname van CF, wordt waargenomen bij meer dan 1/3 van de patiënten op de 1ste dag na alcoholische overmaat.

Hypertensieve en nefrotische vormen van alcoholische glomerulonefritis worden veel minder vaak gediagnosticeerd. De nefrotische vorm is kenmerkend voor snel voortschrijdende en diffuse fibroplastische varianten van alcoholische glomerulonefritis. In de hypertensieve vorm van alcoholische glomerulonefritis worden vaak schendingen van het purinemetabolisme (hyperurikemie, hyperuricosurie) en obesitas gevonden. Antihypertensiva reguleren de bloeddruk op bevredigende wijze. Voor alle vormen van alcoholische glomerulonefritis zijn de volgende typisch:

 • mesangiale IgA-afzettingen;
 • de ernst van renale interstitiële fibrose;
 • aanwezigheid van extrarenale symptomen van alcoholische ziekte.

In meer dan de helft van de gevallen worden ziekten zoals alcoholische leverziekte (chronische hepatitis, portale cirrose van de lever), chronische pancreatitis, alcoholische cardiomyopathie en perifere polyneuropathie gevonden..

Waar doet het pijn?

Formulieren

De volgende klinische vormen van glomerulonefritis worden onderscheiden:

Diagnose van alcoholische nefropathie

Onderzoek en lichamelijk onderzoek

Detecteer stigma's van alcoholische ziekte:

 • macrocytische anemie;
 • Contracturen van Dupuytren;
 • gigantische bof;
 • erytheem van de handpalmen;
 • gynaecomastie.

Laboratoriumdiagnostiek van alcoholische nefropathie

 • Algemene urine-analyse: microhematurie, proteïnurie.
 • De snelheid van CF verminderen.
 • Immunologische bloedtest: aanhoudende stijging van IgA-spiegels.
 • Hyperurikemie, hyperuricosurie.

Instrumentele diagnose van alcoholische nefropathie

Gebruik echografie, radiologische en radionuclide diagnostische methoden, leverbiopsie.

Wat moet worden onderzocht?

Hoe te onderzoeken?

Welke tests zijn nodig?

Differentiële diagnose

Diagnose van alcoholische nefropathie is vaak moeilijk vanwege de niet-specificiteit van hematurie en de verscheidenheid aan symptomen van alcoholische aandoeningen. Allereerst, om urologische ziekten uit te sluiten die gepaard gaan met hematurie (nefrolithiasis, tumoren van de urinewegen, niertuberculose, necrotiserende papillitis met etterende pyelonefritis), wordt een complex van radionuclide, echografie en röntgen diagnostische methoden gebruikt.

De volgende fase in de differentiële diagnose van alcoholische nefropathie is de differentiatie van alcoholische glomerulonefritis bij acute nefritis, met primaire en secundaire IgA-nefritis, met jicht en psoriatische nefropathie. Bij alcoholische glomerulonefritis, in tegenstelling tot acute nefritis en de ziekte van Berger, wordt macrohematurie minder vaak gedetecteerd, een episode van hematurie wordt niet geassocieerd met een eerdere acute infectie van de bovenste luchtwegen (tonsillitis, faryngitis), maar met een alcoholische overmaat. Symptomen van alcoholische leveraandoeningen, myocardium en alvleesklier zijn vaak aanwezig.

Leverbiopsie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de alcoholische etiologie van glomerulonefritis en de keuze voor adequate therapie.

Snel progressieve alcoholische nefritis moet worden onderscheiden van de volgende voorwaarden:

 • diffuse nefritis met subacute infectieuze endocarditis;
 • hepatorenal syndroom;
 • endotoxische shock (zie Acuut nierfalen);
 • apostolische nefritis;
 • secundaire lgA-nefritis bij dragers van HIV-infectie (IgA-nefritis, die zich vaak ontwikkelt bij met HIV geïnfecteerde mensen van het blanke ras, wordt gekenmerkt door diffuse extracapillaire proliferatie en een snel progressief beloop).

Met wie contact opnemen?

Behandeling van alcoholische nefropathie

Allereerst is het noodzakelijk om alcoholische dranken volledig te elimineren, wat leidt tot de snelle ontwikkeling van remissie van nefritis in 50-60% van de gevallen..

Bij alcoholische glomerulonefritis met een verstoord purinemetabolisme, niet gecorrigeerd door ontwenningsverschijnselen en een laag-purinedieet, is behandeling met allopurinol geïndiceerd.

Bij nefrotische en snel voortschrijdende vormen van glomerulonefritis worden glucocorticoïden, cytostatica, antivirale geneesmiddelen (met HCV-replicatie) gebruikt, maar de effectiviteit van pathogenetische therapie van alcoholische CGN is niet bewezen.

Bij het voorschrijven van antihypertensieve therapie moeten hepatotoxische geneesmiddelen (methyldopa, thiazidediuretica, ganglionblokkers) worden vermeden. Systematische toediening van lisdiuretica verergert hyperurikemie, kalium- en calciumgebrek en veroorzaakt bij gelijktijdige portale cirrose van de lever de ontwikkeling van het hepatorenaal syndroom. Van antihypertensiva genieten ACE-remmers, angiotensine II-receptorblokkers, calciumkanaalblokkers, bètablokkers de meeste voorkeur.

Behandeling van chronisch nierfalen

Het gebruik van regelmatige intermitterende hemodialyse is moeilijk vanwege hemodynamische instabiliteit (levercirrose met portaal hypertensiesyndroom, hypovolemie, alcoholische cardiomyopathie met systolische disfunctie), ernstig hemorragisch syndroom, metabole stoornissen (respiratoire alkalose, hepatische encefalopathie). Effectievere en veiligere CAPD.

Niertransplantatie bij patiënten met alcoholische glomerulonefritis verhoogt het risico op infectieuze en oncologische complicaties, evenals op acuut leverfalen. Bij glomerulonefritis geassocieerd met alcoholische levercirrose is gecombineerde transplantatie van nier en lever raadzaam.

Voorspelling

Het beloop en de prognose van alcoholische nefropathie is relatief gunstig.

Bij bijna de helft van de patiënten is er een terugkerend beloop van chronische glomerulonefritis met exacerbaties na een ander alcoholoverschot en snelle (3-4 weken) regressie met onthouding. Parallel met een afname van de ernst van proteïnurie, microhematurie, hypertensie en normalisatie van CF, is er een positieve dynamiek van het cholestasissyndroom (afname van de leveromvang), verminderd purinemetabolisme, cardiomyopathie (herstel van sinusritme).

Het aanhoudende beloop wordt gekenmerkt door constante activiteit van chronische glomerulonefritis, duidelijk niet geassocieerd met een alcoholoverschot..

Een snel voortschrijdend verloop van alcoholische nefropathie met als resultaat onomkeerbaar nierfalen in het 1-2 jaar nefritis treedt op in 3-6% van de gevallen - met vergevorderde alcoholische ziekte. De morfologische basis van deze variant is diffuse extracapillaire of mesangiocapillaire nefritis. Er is een verband tussen het snel voortschrijdende verloop van alcoholische chronische glomerulonefritis met aanhoudende virale (HCV) infectie, ernstige verergering van alcoholische pancreatitis.

Over het algemeen ontwikkelt 15-20% van de patiënten in het 10e jaar van chronische glomerulonefritis chronisch nierfalen in het eindstadium.

De criteria voor een ongunstige prognose van alcoholische chronische glomerulonefritis zijn onder meer:

 • aanhoudende proteïnurie meer dan 1 g / dag;
 • de vorming van nefrotisch syndroom;
 • aanhoudende hypertensie;
 • langdurig (meer dan 10 jaar) alcoholgebruik;
 • HCV-replicatie.

Het effect van alcohol op de nieren en soorten ziekten na alcohol

Alcoholische dranken veroorzaken een gevoel van euforie en lichtheid. Na alcohol te hebben genomen, denken mensen niet na over welke destructieve acties ethanol met het lichaam en alle organen doet. De nieren zijn een gekoppeld orgaan dat actief deelneemt aan het hematopoëse-proces. Dit orgaan passeert in slechts een dag 2000 liter bloed, zuivert het en verwijdert alle gifstoffen. In dit artikel leggen we uit hoe alcohol de nieren beïnvloedt. Laten we eens kijken naar de mogelijke ziekten, symptomen en gevolgen van alcoholische nierschade. Wat te doen met door alcohol veroorzaakte nierziekte?

Primaire nierfunctie

De nieren zijn een gekoppeld orgaan dat een filterfunctie in het menselijk lichaam vervult. De belangrijkste functies van het lichaam zijn onder meer:

 • endocrien;
 • hematopoietic;
 • urine;
 • metabolisch;
 • ionenregulerend.

De belangrijkste taak van alle functies is gericht op het reinigen van het bloed van giftige stoffen, hun natuurlijke verwijdering en de productie van hormonale stoffen.

Ter informatie! Blootstelling aan alcohol op de nieren zorgt ervoor dat de niertubuli niet goed werken, waardoor andere belangrijke organen eronder lijden..

Gedurende elke 3 minuten passeert het orgel bloed door zichzelf, dat een grondige filtratie en reiniging van verschillende gifstoffen en gifstoffen ondergaat.

Effecten van alcohol op het nierstelsel

Het effect van alcohol op de nieren heeft een negatieve invloed op de functionaliteit van het orgaan; zelfs een kleine dosis alcohol kan de functionaliteit van de hersenen, het hart, de lever en de maag beïnvloeden of zelfs verlammen. Na alcohol begint het lichaam met een verhoogde belasting te werken om alcoholische gifstoffen zo snel mogelijk te filteren en te verwijderen. Bij mensen die constant drinken, treedt alcoholische nierschade op, die zich uit in uitdroging en verdikking van het bloed. Het is een feit dat wanneer de nieren alcohol verwijderen, ze vloeistof gebruiken om ethanolproducten te neutraliseren, maar alcohol zelf heeft hoge diuretische eigenschappen, die watertekort veroorzaken..

Ter informatie! Overtreding van het bloedverdikkingsproces leidt tot de vorming van bloedstolsels, waardoor het parenchym geen voedingsstoffen en zuurstof bevat. Als gevolg hiervan worden necrose en ontstekingsprocessen gevormd in de structuur van het parenchym, die na alcohol rugpijn kunnen veroorzaken..

Mensen die aan alcoholverslaving lijden, hebben stoornissen in het nierstelsel en er is een troebel sediment in hun urine, wat wijst op de aanwezigheid van ontstekingsprocessen. Langdurige eetbuien veroorzaken een volledige uitloging van magnesium, calcium en fosfaten, waarvan de mineralen in het nierweefsel worden afgezet en calculi veroorzaken. Daarom doen nieren pijn, ze hebben een tekort aan mineralen en voedingsstoffen..

Soorten ziekten en symptomen in het nierstelsel na alcohol

Nierziekte na alcohol kan compleet anders zijn, waarvan de ontwikkeling en symptomen zich individueel manifesteren. De meest voorkomende pathologieën veroorzaakt door alcoholvergiftiging:

 • Chronische glomerulonefritis en pyelonefritis. Alcohol vertraagt ​​de productie en uitscheiding van urinezuur aanzienlijk, vertraagt ​​de natuurlijke processen van het melkzuurmetabolisme. In aanwezigheid van een hoge concentratie aan toxines en toxines, kan chronisch nierfalen, vergroting van de nieren en de lever in omvang worden veroorzaakt. Een verandering in de vorm en grootte van organen duidt op de aanwezigheid van degeneratie van vetweefsel..
 • Acuut nierfalen manifesteert zich in een sterke afname van de urineproductie of bij volledige afwezigheid. Gifstoffen worden in het lichaam vastgehouden, waardoor de water-elektrolyt-, zuur-base-, lipidenbalansen worden geschaad, die de helpende functie van het cardiovasculaire systeem vervullen. Overtreding van alle belangrijke balansen kan leiden tot de vorming van bloedarmoede, chronisch nierfalen, of kan leiden tot een volledig falen van de prestaties van het orgaan en de drinker in een alcoholisch coma brengen. De herstelperiode voor chronisch nierfalen duurt 2 tot 8 weken; als een persoon niet stopt met drinken, kan hij overlijden.

Ter informatie! Nierpijn na alcohol is een teken van ontsteking, dat moet worden behandeld met hulp van een specialist. Als u niet stopt met drinken, kan pathologie een chronisch stadium ingaan en onomkeerbare interne processen veroorzaken, waaronder de dood..

 • Orgaandystrofie treedt op als gevolg van stofwisselingsstoornissen en veroorzaakt schade aan orgaancellen, waarin gevaarlijke stoffen voorkomen. Deze pathologie treedt op bij langdurig gebruik van ethylalcohol. Als een persoon niet stopt met drinken, wordt het onrealistisch om de nieren te genezen. het systematische gebruik van alcohol leidt tot laksheid en vernietiging van het epitheel van het orgaan, dat in necrose verandert.
 • Aanwezigheid van sediment in de urine - na het drinken is er altijd een sediment in de urine, maar mensen die regelmatig drinken, hebben last van demineralisatie van het lichaam. Alcohol tast de bloedvaten van het orgaan aan en leidt tot de vorming van pyelonefritis, glomerulonefritis, urolithiasis en sclerose.

Ter informatie! Pijn in de nieren na alcohol duidt op ontsteking en disfunctie van het orgel. Door constant bier te gebruiken, ontwikkelen mensen na verloop van tijd zwakte, frequente drang om te plassen en worden alle nuttige mineralen uit het lichaam weggespoeld.

Nierziekte kan ongemak, pijn en krampen veroorzaken. Alcoholmisbruik veroorzaakt symptomen zoals:

 • pijnlijke, trekkende en pijnlijke gevoelens in de lumbale regio;
 • ernstige hoofdpijnaanvallen;
 • verkleuring van urine;
 • lage bloeddruk;
 • de aanwezigheid van wallen in de ogen;
 • versnelde hartslag;
 • frequente drang om te plassen;
 • angst voor licht.

Mensen met aanhoudende nierpijn na alcohol of de vermelde symptomen moeten worden geïnterviewd en worden overgehaald om een ​​uitgebreid onderzoek te ondergaan.

Alcoholmisbruik en de gevolgen ervan

Overmatig gebruik van alcoholische dranken verhoogt het risico op nieraandoeningen. Alcohol verzwakt de bloedvaten, wat resulteert in nefritis. Na verloop van tijd wordt het nierweefsel vernietigd en wordt er bindweefsel gevormd. Dan veranderen de nieren van grootte, kunnen ze de belasting niet langer aan en falen ze. Ethanolproducten creëren een gunstige omgeving voor de ontwikkeling van orgaanvergiftiging, waardoor de volgende ziekten kunnen optreden:

 • de vorming van tumoren;
 • problemen met plassen;
 • afname van orgaanfunctionaliteit;
 • ontsteking van het bekken en de blaas;
 • aandoeningen en veranderingen van de bijnieren;
 • calculus vorming.

Meestal trekt het na het nemen van alcohol de projectie van de nier naar binnen, dergelijke pijn duidt op het begin van ontstekingsprocessen. Hoe kun je iemand met nierpijn helpen na het drinken? Hoe de nieren te reinigen? Het eerste dat u moet doen, is een uitgebreid onderzoek ondergaan. De nefroloog zal een behandeling voorschrijven met medicijnen die gericht zijn op het herstellen van de orgaanfunctie en het verlichten van ontstekingsprocessen. Alle medicijnen (tabletten, oplossingen) zijn gericht op het elimineren van de negatieve gevolgen veroorzaakt door alcohol. Het is vermeldenswaard dat als de drinker niet stopt met drinken, zijn pathologieën in een chronische fase kunnen veranderen. In het chronische stadium van de ziekte helpen medicijnen mogelijk niet altijd, wat kan leiden tot orgaantransplantatie.

Ter informatie! Meestal negeren drinkers de eerste symptomen en vragen ze niet tijdig advies. Als gevolg hiervan wordt de pathologie chronisch, wat het genezingsproces enorm bemoeilijkt..

Hoe je nieren kunt behandelen na alcohol, vind je in de video

Het verschijnen van een klein pijnsyndroom duidt het begin aan van onomkeerbare en destructieve processen. Negeer de hulp en aanbevelingen van specialisten niet, 85% van de gezonde mensen is de verdienste van tijdige professionele hulp.

Kan ik alcohol drinken met een nierontsteking?

Aanbevelingen voor stabilisatie

Als iemand vermoedt dat hij nierproblemen heeft, is het absoluut noodzakelijk om naar het ziekenhuis te gaan voor kwaliteitsvolle medische zorg. Het is noodzakelijk om een ​​aantal tests uit te voeren, evenals een echografisch onderzoek van organen, waarna de juiste diagnose wordt gesteld en de noodzakelijke behandeling wordt voorgeschreven. Alleen op basis van een uitgebreid onderzoek wordt duidelijk hoe de nieren hersteld kunnen worden na alcohol.

Vóór of tijdens de behandeling moeten de volgende richtlijnen worden gevolgd:

 1. volledige onthouding van het gebruik van alcohol is noodzakelijk;
 2. je kunt geen koffie en sterke thee drinken;
 3. geef vette en gefrituurde voedingsmiddelen, vlees en zuivelproducten, zout, kruiden op;
 4. drink minstens twee liter schoon water;
 5. blijf kalm, beperk beweging en fysieke activiteit, lig meer.

Bij de behandeling van nieraandoeningen is het belangrijk om de juiste hoeveelheid water te drinken. In een vroeg stadium van de ziekte helpt het de ontwikkeling van de ziekte te voorkomen en kan het een verminderde nierfunctie herstellen

En ook helpt water om het lichaam te reinigen, het zand uit te spoelen, helpt het de hoeveelheid giftige stoffen te verminderen, waardoor u de ziekte veel sneller kunt genezen.

Nu we het toch hebben over het reinigen van de nieren na alcohol, onthoud dat thuismaatregelen alleen worden beperkt door een dieet, puur water te drinken en alcohol volledig te vermijden. Elke poging tot zelfmedicatie met traditionele medicijnen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het is beter om hulp te zoeken bij een arts die acties voor de behandeling en het herstel van nieren zal aangeven.

Bij het consumeren van een overmatige hoeveelheid alcoholische dranken, moet er rekening mee worden gehouden dat na dergelijke excessen de nieren moeilijk te herstellen zijn. Het constante misbruik van alcoholische dranken leidt tot ernstige pathologische aandoeningen

Het is belangrijk om te onthouden dat zelfmedicatie voor alle symptomen van de ziekte levensbedreigend kan zijn.

Principes van therapie

Om het werk van de urinewegen te herstellen, wordt een complex van medicijnen gebruikt:

Medicijnen

 • antihypertensiva - angiotensine-converting enzyme (ACE) -blokkers, calciumantagonisten, adrenerge blokkers en andere stoffen;
 • ontstekingsremmende medicijnen;
 • breedspectrumantibiotica;
 • preparaten voor het herstel van de water-zoutbalans;
 • anti-emetica;
 • medicijnen die de lichaamstemperatuur verlagen;
 • pijnstillers.

BELANGRIJK: diuretica, bijvoorbeeld Furosemide, hoeven niet alleen te worden ingenomen, ze kunnen alleen door een arts worden voorgeschreven, omdat deze medicijnen diurese afdwingen, wat gecontra-indiceerd is bij polyurie, omdat het ongewenste complicaties kan veroorzaken

Folkmedicijnen

Om de nierfunctie te herstellen na alcoholvergiftiging, zijn medicinale kruiden effectief:

 • de eerste dagen wordt een uitgehongerd dieet aanbevolen met het gebruik van een afkooksel van rozenbottels;
 • later kunt u een infusie van bosbessensap gebruiken - giet 2 eetlepels grondstoffen met 250 milliliter water, stoom in een waterbad gedurende een half uur. Neem 3 keer per dag een half glas gekoeld tot kamertemperatuur. De bouillon reinigt de nieren goed, verlicht ontstekingen, heeft een diuretische eigenschap.

Volgens hetzelfde principe worden nuttige afkooksels gemaakt van:

 • grassen van berenoren;
 • paardestaart;
 • blauwe korenbloembloemen;
 • jonge berkenbladeren;

Kruidenpreparaten worden bereid, hun samenstelling is als volgt:

 • Neem 20 gram zwarte vlierbloesems, boerenwormkruid bloeiwijzen, sint-janskruid, violet kruid, medicinale smeerwortel.
 • Zet 2 eetlepels van het mengsel met een glas kokend water, neem 3 maal daags 1 eetlepel.

De remedie is erg handig om te drinken met pyelonefritis.

Gezond eten

Het dieet voor nierziekte heeft zijn eigen kenmerken:

 • de hoeveelheid dierlijke eiwitten is beperkt, het gebruik ervan is niet meer dan 20-50 gram per dag toegestaan;
 • het dagelijkse caloriegehalte van voedsel moet minimaal 3500 kilocalorieën zijn;
 • het gebruik van zout is beperkt tot 2 gram per dag;
 • uitgesloten voedingsmiddelen die rijk zijn aan kalium, fosfor - gedroogd fruit, bananen, noten.
 • volledig verwijderd van voedsel:
 • uien in welke vorm dan ook, knoflook, kruiden, specerijen;
  • chocolade, cacao, koffie;
  • ingeblikt, gezouten, gepekeld voedsel;
  • gerookt, gebakken, vet voedsel, worst, kaas;
  • sterk vlees, visbouillon;
  • alcoholische dranken, bier;
  • zwart brood.
 • honing in kleine hoeveelheden;
 • granen en pasta in kleine hoeveelheden;
 • gekookte vis van magere variëteiten;
 • verse of gekookte groenten: aardappelen, kool, wortels, bieten en andere soorten;
 • gebakken goederen gemaakt van tarwebloem met zemelen, maar zonder toegevoegd zout;
 • niet-zure fruitsoorten, waaronder watermeloen;
 • soepen op mager plantaardig of zwak vlees, visbouillon;
 • thee met melk, rozenbottelbouillon;
 • melk, evenals een kleine hoeveelheid gefermenteerde melkproducten.

Nieren doen pijn na alcohol - hoe te behandelen

Als een persoon minstens één van de bovenstaande symptomen heeft, voelt hij aanhoudende pijnlijke gevoelens, evenals aanzienlijk ongemak in de achterkant van de onderrug, vooral na een flinke dosis alcohol gedronken de dag ervoor, moet u onmiddellijk contact opnemen met een gespecialiseerde specialist. Hoe eerder het onderzoek wordt uitgevoerd en een effectieve en adequate behandeling wordt voorgeschreven, hoe groter de kans dat ernstige problemen met het urogenitale systeem kunnen worden voorkomen..

Een belangrijk voordeel van de nieren is dat ze kunnen regenereren. Dat wil zeggen, beschadigde weefsels worden na verloop van tijd vervangen door nieuwe. Maar om dit proces niet te verstoren en het aanzienlijk te versnellen, is hulp van derden nodig, in de vorm van competente systemische therapie. U kunt het alleen krijgen met de hulp van artsen, wat betekent dat u een consult, onderzoek en verwijzing voor behandeling moet ondergaan.

De eenvoudigste en meest effectieve behandeling is om volledig te stoppen met drinken. Hierdoor zal de pijn in de nieren na alcohol snel genoeg verdwijnen, tenzij er natuurlijk onomkeerbare processen in verband met vernietiging of chronische disfunctie in zijn begonnen. Natuurlijk kan niet iedereen zo'n stap zetten. Veel hangt af van de morele stabiliteit van een persoon en zijn wilskracht. Bovendien is het vermijden van alcohol alleen nuttig in de vroege stadia van de ziekte. In dit geval wordt de functionaliteit van het gekoppelde orgel onafhankelijk hersteld..

De invloed van ethylalcohol veroorzaakt een afname van de functionaliteit van de nieren, waardoor ze hun belangrijkste werk slechter doen - het lichaam filteren tegen schadelijke gifstoffen. Als gevolg hiervan hopen ze zich op in weefsels en organen, wat leidt tot een merkbare verslechtering van de gezondheid. Het kan ook de ontwikkeling van traditionele mannelijke ziekten veroorzaken. Daarom bestaat de behandeling vaak uit het voorschrijven van een speciale reinigingsprocedure, zowel van de nieren zelf als van het bloed in het algemeen. De meest voorkomende optie is hemodialyse.

Nieren doen pijn na alcohol - wat te doen? Deze vraag is interessant voor veel mensen die last hebben van ongemak in de nieren na het nemen van een flinke dosis bedwelmende dranken. Opgemerkt moet worden dat de behandeling in elk geval strikt individueel zal zijn. Veel hangt af van de huidige toestand van het lichaam. Als gevaarlijke ziekten zoals nefritis of pyelonefritis aanwezig zijn of eerder zijn geweest, kan drinken rampzalig zijn. Behandeling in dergelijke gevallen zal noodzakelijkerwijs intensief en, mogelijk, chirurgisch zijn als het orgaan niet meer goed kan functioneren..

Kunnen nieren pijn doen door alcohol als ze onregelmatig en met mate worden geconsumeerd? Ja, aangezien ethylalcohol in ieder geval zijn uiterst onaangename werk zal doen, bijvoorbeeld door nuttige stoffen uit te spoelen. Als gevolg hiervan wordt het risico op tandsteenvorming aanzienlijk verhoogd, waardoor de pijn veel ernstiger en permanent wordt..

Behandeling voor stenen die onder invloed van alcohol zijn gevormd, verschilt niet van wanneer ze om andere redenen verschijnen. Uiteraard zal een volledige afwijzing van de slechte gewoonte een belangrijke vereiste zijn - dit is een voorwaarde, waarvan de effectiviteit van de behandeling rechtstreeks afhangt..

Nierpathologie van alcoholische oorsprong

Alcoholisme veroorzaakt veel nierpathologieën. De meest voorkomende zijn:

 • nierdystrofie, die van nature granulair, vet of hyaline kan zijn, in overeenstemming met de aard van de structurele schade;
 • falen van de nierfunctie. In eerste instantie merkt de patiënt een significante vermindering van het volume van uitgescheiden urine op. Dan is er een schending van metabole processen (fosfor-calcium, vet of purine), evenals pH en water-elektrolytbalans. De dreiging van een dergelijke aandoening ligt in de grote kans op het ontwikkelen van renale tubulaire necrose en vervolgens in coma. In deze situatie is de interactie van alcohol en nieren beladen met de dood;
 • pyelonefritis of glomerulonefritis. Personen die lijden aan chronische alcoholverslaving kunnen necronefrose van toxische oorsprong ervaren, die beladen is met de vorming van pyelonefritis of glomerulonefritis. Deze aandoeningen leiden al snel tot nierfalen en vervolgens tot disfunctie. Het nierweefsel ondergaat vettige degeneratie en de nieren zelf worden groter.

Dit is slechts een deel van de problemen die zich voordoen met het nierstelsel bij alcoholmisbruik. Maar ze zijn voldoende om te begrijpen welk effect alcohol op de nieren heeft. Over het algemeen draagt ​​hobby voor bedwelmende dranken bij tot de ontwikkeling van ontstekingen in de urinewegen, negatieve veranderingen in de bijnierstructuren, intoxicatie, nierfunctiestoornissen, insufficiëntie of dystrofie, steenvorming en oncologische processen..

Voedingsmiddelen die de nierfunctie negatief beïnvloeden, zijn onder meer:

zout. Houdt water vast in het lichaam, wat resulteert in oedeem en verhoogde bloeddruk

Belangrijk! Zout moet worden beperkt, maar mag niet volledig worden uitgesloten van de voeding, omdat er anders een risico bestaat op het ontwikkelen van nierfalen;
verschillende soorten gerookt vlees, vet vlees, marinades, omdat de daarin aanwezige stoffen vasculaire spasmen van de nieren veroorzaken;
alcohol;
ingeblikt vlees en vleesbouillon, bijproducten en visconserven, d.w.z. alle voedingsmiddelen die rijk zijn aan purines;
hete sauzen en specerijen;
spinazie, zuring - kan stenen veroorzaken omdat ze oxalaten bevatten (zouten van organisch oxaalzuur).

Oorzaken van nierpijn na alcohol

Matig alcoholgebruik mag geen nierpijn veroorzaken. Te veel alcohol drinken kan echter de nieren beschadigen of het risico op het ontwikkelen van chronische nieraandoeningen vergroten..

Nierpijn na het drinken van alcohol kan een teken zijn van deze aandoeningen.

Acuut nierletsel

Enkele uren alcohol drinken kan acute nierschade veroorzaken ().

Acute nierschade kan optreden wanneer afval zich sneller in het bloed ophoopt dan de nieren het kunnen filteren ().

Naast nierpijn kan een persoon met acute nierschade ook de volgende symptomen opmerken:

 • verminderd plassen
 • uitputting
 • zwelling van de voeten, enkels of gezicht
 • ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid
 • misselijkheid of braken
 • verwarring
 • druk op de borst of pijn

Zonder behandeling kan een persoon met acute nierschade een aanval krijgen of in coma raken.

Urineweginfectie

Alcohol kan indirect het risico op het ontwikkelen van een urineweginfectie (UTI) verhogen. UTI's die zich naar de blaas verspreiden, kunnen nierpijn veroorzaken.

Alcohol maakt urine zuur en kan de binnenkant van de blaas irriteren. Een persoon die alcohol drinkt, kan uitgedroogd raken, wat het risico op een UTI verhoogt.

Naast nierpijn kan een persoon met een UTI ook de volgende symptomen ervaren ():

 • pijn bij het plassen
 • een sterke drang om te plassen, zelfs als er weinig urine uitkomt
 • donkere of stinkende urine
 • bloed in de urine
 • maag- of rugpijn
 • koorts
 • frequente drang om te plassen

Chronische nierziekte

Na verloop van tijd kan het drinken van alcohol ook het risico op nieraandoeningen verhogen door de nieren harder te laten werken en de lever te beschadigen ().

Na verloop van tijd kan overmatig alcoholgebruik nierpijn en andere symptomen van nierdisfunctie veroorzaken, zoals hoge bloeddruk.

Chronische nierziekte is een ernstige en mogelijk levensbedreigende aandoening die voortdurende behandeling vereist. Sommige mensen met een nieraandoening hebben mogelijk dialyse of een niertransplantatie nodig.

Nierproblemen die geen verband houden met alcohol

Alcoholgebruik is mogelijk niet gerelateerd aan uw nierpijn. De timing van de pijn kan toeval zijn, of alcohol kan een bestaand probleem verergeren.

Nierstenen zijn een andere mogelijke oorzaak van pijn. Een persoon kan ernstige rugpijn of pijn in de geslachtsorganen of buik voelen wanneer een steen door de urinewegen gaat. Sommige mensen hebben ook koorts. Als de steen niet kan passeren, kan de persoon een ernstige infectie of blokkering ontwikkelen.

Lichamelijk letsel aan de nieren, zoals van een hoogte vallen, kan ook nierpijn veroorzaken.

Of de pijn nu alcoholgerelateerd is of niet, het is belangrijk om onmiddellijk een arts te raadplegen voor diagnose

Wat is de reden voor nierpijn na het drinken van alcohol?

Pijnlijke sensaties in het niergebied na alcoholmisbruik kunnen om verschillende redenen tegelijk worden veroorzaakt, waaronder:

 1. Problemen met glomerulaire filtratie in gepaarde organen. Zodra alcohol in de lever wordt afgebroken, migreren giftige stoffen door de bloedsomloop en komen ze in de kanalen van de nierglomeruli. Als gevolg hiervan wordt het proces van primaire urineproductie verstoord en worden de processen van bloedzuivering door schadelijke stoffen aanzienlijk vertraagd. Als alcohol te vaak wordt geconsumeerd (met alcoholisme), wordt de interne structuur van de nieren bijna volledig vernietigd.
 2. Proteinurie. Zelfs als u uitsluitend op feestdagen in beperkte hoeveelheden alcohol drinkt, ontstaan ​​er vroeg of laat problemen met het filtervermogen van gepaarde organen. Naast pijn wordt de aandoening gekenmerkt door het wassen van grote hoeveelheden eiwitten uit het lichaam. De afwijking kan worden opgespoord door een algemene algemene klinische urineanalyse te ondergaan.
 3. Verhoogde belasting van het uitstroomsysteem. Elke alcohol, vooral bier en dranken op basis daarvan, heeft een diuretisch effect op het lichaam. Als gevolg hiervan neemt de belasting van de nieren meerdere keren toe. Als de nieren constant een verhoogde belasting ervaren, leidt dit vroeg of laat tot uitputting van het nierweefsel..
 4. Elektrolytische verstoring. Alcoholmisbruik leidt tot een verlaging van het kaliumgehalte in het lichaam. Als gevolg hiervan voelt een persoon een constant dorstgevoel door uitdroging van het lichaam. De aandoening kan ook gepaard gaan met ernstig oedeem op het lichaam, kokhalsreflexen, stijgingen van de bloeddruk.

Als de nieren door alcohol worden beschadigd, zullen ze in de toekomst zelfs pijn doen als er een minimale hoeveelheid alcohol wordt ingenomen.

Pijn in het niergebied is een vrij ernstig symptoom dat informatie geeft over het begin van een pathologisch proces in het lichaam. Als gevolg van pathologie wordt het normale functioneren van de nieren en het uitscheidingssysteem van het lichaam verstoord.

2 Symptomen

Drinkers merken laat gezondheidsproblemen op. Door de euforie van alcohol kun je ziektes lange tijd vergeten. De symptomen van misbruik verschijnen eerst in de vorm van een kater. Tegelijkertijd

 • met hoofdpijn:
 • onderrug doet pijn;
 • gezicht zwelt op;
 • eerst plassen komt vaak voor, dan komt er weinig urine vrij;
 • mannen hebben moeite met plassen vanwege zwelling van de prostaat en compressie van de urethra.

Zwelling duidt niet op een cosmetisch defect in de huid, maar op een nierpathologie

Als u op dit moment een urinetest doorstaat, kunt u het begin van veranderingen in de nieren identificeren in de vorm van:

 • proteïne (zou niet normaal moeten zijn);
 • glucose;
 • verhoogde troebelheid;
 • de aanwezigheid van nierepitheel;
 • een aanzienlijke hoeveelheid zouten in het sediment;
 • een kleine hoeveelheid bilirubine;
 • erytrocyten (microhematurie).

Er zijn 3 soorten alcoholvergiftiging op basis van de ernst.

Dus bij milde intoxicatie verschijnen de volgende symptomen:

 • hyperemie van de huid;
 • opgewonden staat;
 • zelfbeheersing neemt af;
 • oncoördinatie van bewegingen.

Een ervaren nefroloog zal niet vragen of de nieren pijn kunnen doen door alcohol, hij kan begrijpen of iemand alcohol misbruikt zodra hij naar de patiënt kijkt. Een chronische alcoholist die al lange tijd nierproblemen heeft, kan worden geïdentificeerd aan de hand van karakteristieke symptomen:

 • aanzienlijk gezwollen gezicht;
 • stevige wallen onder de ogen;
 • ernstige zwelling van de onderste / bovenste oogleden, de ogen worden slechts kleine spleten.

Drinkers merken laat gezondheidsproblemen op. Door de euforie van alcohol kun je ziektes lange tijd vergeten. De symptomen van misbruik verschijnen eerst in de vorm van een kater. Tegelijkertijd

 • met hoofdpijn:
 • onderrug doet pijn;
 • gezicht zwelt op;
 • eerst plassen komt vaak voor, dan komt er weinig urine vrij;
 • mannen hebben moeite met plassen vanwege zwelling van de prostaat en compressie van de urethra.

Symptomen en klachten

Naast individuele symptomen zijn er klachten:

 • Ernstige steken tekenen pijn in de regio van de nieren van achter en van opzij;
 • Onaangenaam gevoel (pijn, branderig gevoel) voor, na of tijdens het plassen;
 • Ardennen en vooral in het gebied van de nieren;
 • Verandering in urinekleur (donker worden);
 • Roodheid van de huid in het niergebied;
 • Frequent urineren of, integendeel, zeldzaam;
 • Sporen van bloed, slijm, witte vlokken of zand in de urine.

Elk van de symptomen manifesteert zich op geen enkel moment.

Er zijn dergelijke nierpathologieën die helemaal verdwijnen zonder symptomen of er verschijnen slechts enkele individuele signalen..

In tegenstelling tot alle typische klinische indicaties, zijn er veelvoorkomende tekenen van nierziekte - het is moeilijk om ze te beoordelen als signalen van nefrologische pathologieën, omdat een dergelijke aandoening vergelijkbaar kan zijn met ontstekingen in het lichaam (bijvoorbeeld ARVI).

Hier volgen enkele algemene indicatoren:

 • Hoofdpijn;
 • Geremde gezondheidstoestand, verlangen naar slaap;
 • Ernstige zwelling;
 • Huiduitslag;
 • Beven in het lichaam;
 • Bleke huid op het gezicht;
 • Niet lekker voelen;
 • Vergiftiging;
 • Slechte fysieke activiteit;
 • Gebrek aan eetlust;
 • Afslanken;
 • Misselijkheid, soms braken;
 • Visie verandert.

Om bij vrouwen te identificeren, moet u alle specifieke symptomen overwegen en nagaan waar het voorkomt.

Het effect van alcohol op de nieren

Het effect van alcohol op de nieren staat altijd onder een minteken. Zelfs een kleine hoeveelheid gedronken sterke dranken veroorzaakt een schok in het lichaam. Hij mobiliseert al zijn interne krachten om zich zo snel mogelijk van het gif in hem te ontdoen. De belangrijkste klap voor de bloedzuivering is de lever en de nieren. De nieren stabiliseren het bloed en verwijderen overtollig vocht en afval uit het lichaam.

De mate van invloed van alcohol op het orgel hangt af van de kwaliteit, de hoeveelheid gedronken drank en de regelmaat van het drinken. Bij het drinken van alcohol:

 • uitdroging van het lichaam treedt op;
 • bloeddruk stijgt.

Dit heeft een negatief effect op het hele menselijk lichaam. Er zijn drinknormen die als veilig voor het lichaam kunnen worden beschouwd. Deze omvatten:

 • wodka en andere dranken met een sterkte van meer dan 40% - 50 gram voor mannen en 30 voor vrouwen;
 • wijn - 70 ml voor mannen en 50 ml voor vrouwen.

De gevaarlijkste drank voor de nieren is bier. Het wordt niet aanbevolen om meer dan 150 ml te drinken. in een dag. Het gevaar voor het orgel zit niet alleen in het regelmatig en overmatig drinken. Meer dan 4 of 5 drankjes drinken in 2 uur kan leiden tot een plotselinge vermindering van de nierfunctie. Dit veroorzaakt acuut nierfalen. Dialyse kan nodig zijn om de normale orgaanfunctie te herstellen. In sommige gevallen verdwijnt dit letsel vanzelf door de interne zelfregulatie van het lichaam..

Pijngevoelens

Na een kick te hebben gekregen van de eerste drank, denkt een persoon niet na over de gevolgen die hem te wachten staan ​​als hij niet stopt. Terwijl je gezond bent, denk je niet aan verschillende soorten zweren. Ze komen onverwacht en voor altijd. Alcoholgebruik is ten strengste verboden voor mensen met gezondheidsproblemen. Elke dosis sterke drank die wordt geconsumeerd, kan nierpijn veroorzaken na alcohol. Het is altijd heel moeilijk om het te stoppen..

Het gevaar van het probleem verdubbelt als dronkenschap wordt gecombineerd met roken.

Alcohol heeft een negatieve invloed op de vocht- en elektrolytregulatie. Dit leidt tot uitdroging van de cellen. Bovendien kan alcohol de balans van hormonen die het orgaan aantasten, verstoren. Heel vaak hoor je van mensen die drinken dat nieren pijn doen na alcohol. De pijn kan anders zijn: acute of doffe pijn. Het gaat door, zelfs als u stopt met drinken. Een van de oorzaken van langdurige pijn:

 • fragiel nierbekken en overtollige urine;
 • stenen in de nieren.

Hoe de nieren pijn doen door alcohol hangt af van de onderliggende oorzaak van de aandoening. Pijn kan langs de rug of zelfs de buik uitstralen, vergezeld van koorts, misselijkheid, bloed in de urine en pijn bij het plassen.

Het behandelingsproces moet beginnen met de strijd tegen alcoholverslaving. Voer lichaamsreiniging en dialyse uit. Je moet begrijpen dat een lange periode van dronkenschap leidt tot orgaandystrofie. Er wordt een verandering in de structuur van het weefsel waargenomen. Drinkende mensen hebben altijd problemen met plassen. De zuur-base- en water-elektrolytbalans wordt geschonden. Dit leidt tot problemen met hart en bloedvaten..

Dronkenheid van mensen met pathologie eindigt in tubulaire necrose. Hij leidt op zijn beurt tot een coma. Hoe te behandelen en wat te doen? Wanneer u begint met het bestrijden van de ziekte, moet u onthouden dat de behandeling begint met onderzoek en diagnose. Pas na een grondige diagnose kan de nefroloog beslissen welke behandeling moet worden voorgeschreven. Een arts bezoeken is verplicht!

In het geval van de nieren zijn de woorden dat we de ziekte behandelen met folkremedies onaanvaardbaar! Het maximale dat u zelf kunt doen, is het lichaam reinigen. Dergelijke procedures vereisen voorbereiding van het lichaam en duren lang. Voordat u begint met schoonmaken, moet u een week lang een speciaal dieet volgen. Drankjes zoals koffie, alcohol, zwarte thee en zuivelproducten zijn volledig uitgesloten van de voeding..

Eet geen graanproducten, vet en gefrituurd voedsel. Tijdens het schoonmaken is het beter om niet te experimenteren en kant-en-klare farmacologische preparaten of oplossingen te gebruiken. Ze worden bereid met kruiden en verkocht in apotheken. Deze medicijnen zijn onder meer "Nephroleptin" en "Gortex". Overleg met een arts voordat schoonmaken nodig is! Niet iedereen zou dit alleen moeten doen. De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Onschadelijke reinigingsproducten voor het lichaam zijn producten zoals:

De medicatiekuur omvat:

 • het lichaam reinigen van alcoholmetabolieten;
 • stabilisatie van de bloeddruk;
 • verlichting van acute aanvallen;
 • eliminatie van ontstekingsprocessen:
 • in ernstige gevallen - hemodialyse.

In zeer ernstige gevallen wordt een niertransplantatie uitgevoerd.

Nieren en alcohol: waartoe misbruik leidt

Het eenvoudigste demonstratieve bewijs van het negatieve effect van alcohol op het lichaam is zwelling op de gezichten van drinkende mensen. Maar dit zijn slechts uiterlijke manifestaties. Veel erger is wat er binnen gebeurt: calcium, magnesium en fosfaten worden uit het lichaam weggespoeld, er treedt demineralisatie van botten op. Bij langdurig misbruik van grote doses alcohol treedt nierdystrofie op. De structuur van het nierweefsel verandert, wat de normale werking van dit orgaan verstoort. Als de patiënt alcohol blijft misbruiken, wordt het weefselherstelproces op een gegeven moment onmogelijk en treedt necrose op.

Nierfalen is een veel voorkomende ziekte bij mensen die drinken. Het wordt gekenmerkt door een verminderd urinevolume of een volledige afwezigheid van urine. Er is een schending van de zuur-base- en water-elektrolytbalans. Als gevolg hiervan beginnen de cardiovasculaire en andere systemen te lijden. Als u de houding ten opzichte van alcohol niet heroverweegt, leidt deze nierziekte tot tubulaire necrose, wat kan leiden tot een coma.

Regelmatige inname van alcohol verhoogt het risico op het ontwikkelen van kanker aanzienlijk. Natuurlijk zal niet iedereen die misbruik maakt kanker krijgen. Maar volgens onderzoek van wetenschappers verschijnen vaak kwaadaardige tumoren bij drinkende mensen. Als als gevolg van de oncologie één nier wordt verwijderd en er geen uitzaaiing wordt gevonden, dan is dit nog steeds de meest gunstige uitkomst (voor zover mogelijk in zo'n situatie). Anders is het resultaat erg triest.

De beste behandeling voor aan alcohol gerelateerde ziekten is om volledig te stoppen met drinken. Als u alcoholische dranken in een vroeg stadium van het begin van de ziekte uitsluit, zullen de nieren met een hoge mate van waarschijnlijkheid kunnen herstellen en volledig gaan functioneren. Beter nog, zonder te wachten tot je nieren pijn doen, verander nu je houding ten opzichte van alcohol..

AANDACHT! De informatie die in het artikel wordt gepubliceerd, is alleen voor informatieve doeleinden en is geen instructie voor gebruik. Zorg ervoor dat u uw arts raadpleegt! De rage voor alcoholische dranken heeft honderden levens geruïneerd

Kunstenaars die stierven aan alcoholisme zijn daar een levendige bevestiging van

De passie voor alcoholische dranken heeft honderden mensenlevens geruïneerd. Kunstenaars die stierven aan alcoholisme zijn daar een levendige bevestiging van.

Alcoholisme bij kinderen is een van de meest acute problemen in de uitgestrektheid van ons land. Kennismaking met sterke drank begint heel vaak in de vroege adolescentie, in de meeste gevallen gebeurt het in gezelschap van leeftijdsgenoten, maar het kan ook in de familie gebeuren.

Foetaal alcoholsyndroom (alcoholische embryopetopathie) is een complex van verschillende afwijkingen die optreden bij de intra-uteriene ontwikkeling van een kind. Ze kunnen worden gecombineerd en hebben verschillende gradaties van ernst..

Hoe alcohol de nieren beïnvloedt?

De lever verwerkt ongezonde stoffen in alcohol, die vervolgens via de nieren uit het lichaam worden uitgescheiden. Het orgel werkt als een filter en passeert alle gifstoffen die het hele menselijke lichaam nadelig beïnvloeden. Bovendien neemt het filtratie-orgaan een actieve rol in de werking van het cardiovasculaire systeem, waarbij het elke dag een enorme hoeveelheid bloed doorlaat. Daarom kan worden geconcludeerd dat nieren en alcohol niet compatibel zijn..

Overmatig misbruik van alcoholische dranken, dat overgaat in alcoholisme, wordt de oorzaak van voortdurende vergiftiging van het filterorgaan. Vervolgens wordt de functionele activiteit van de nieren ernstig verstoord, wat leidt tot bedwelming van het hele lichaam, verslechtering van de immuniteit en het risico op een groot aantal ernstige ziekten.

Hoe alcohol andere organen beïnvloedt?

Alcohol heeft een nadelig effect op de werking van de urinewegen, wat leidt tot de ontwikkeling van kwaadaardige gezwellen en nierstenen. Het verschijnen van kankertumoren veroorzaakt meestal de verwijdering van de nier of de dood. Zelfs bij een persoon die geen klachten heeft over pijn in de nieren, maar een behoorlijke hoeveelheid alcohol heeft gedronken, kan men een krachtige belasting van het orgel opmerken. 'S Morgens manifesteert dit effect zich in de vorm van dergelijke symptomen: zwelling in het gezicht, hoofdpijn en hoge bloeddruk..

Bij weigering om alcoholhoudende dranken te gebruiken zullen de symptomen verdwijnen, maar verder drinken kan de ontwikkeling van progressieve ziekten veroorzaken. Dit wordt waargenomen wanneer:

 • het verschijnen van sediment in de urine;
 • het verschijnen in de urine van een verhoogde eiwitconcentratie;
 • de ontwikkeling van nierfalen;
 • verminderde nierfunctie;
 • toename van de orgaangrootte.

Bij mensen die vrij vaak alcohol gebruiken, verliest het lichaam uiteindelijk zijn normale prestatie en houdt het op gezond te zijn. Elke drank veroorzaakt meer en meer schade aan alle organen en veroorzaakt processen die niet kunnen worden veranderd. De nieren van een alcoholist en zijn urinewegen worden volledig aangetast door veel ziekten. Het negatieve effect van alcohol op de nieren en het hele lichaam heeft de volgende gevolgen:

 • ontstekingsprocessen in de urineweg;
 • vergiftiging met niertoxines;
 • disfunctie van de urinewegen;
 • de ontwikkeling van kankergroei;
 • het uiterlijk van urolithiasis;
 • het optreden van koliek in de nieren;
 • aandoeningen in de bijnieren.

Gevolgtrekking

Alcoholische dranken hebben een nadelig effect op alle organen, maar bij sommige zijn ze gewoon niet compatibel. Nieren en alcohol kunnen bijvoorbeeld alleen in matige doses voorkomen, mits de organen volledig gezond zijn..

Als u een nieraandoening heeft, wordt aanbevolen om alcohol te staken - zowel sterk als zwak. Het drinken van bedwelmde dranken is mogelijk wanneer de nier wordt verwijderd, als de tweede gezond blijkt te zijn. Tegelijkertijd is het toegestane tarief niet meer dan een liter. Acceptabel type alcohol - rode wijn.

Om parasieten kwijt te raken, gebruiken onze lezers Intoxic met succes. Gezien deze populariteit van deze tool, hebben we besloten om deze onder uw aandacht te brengen. Lees hier meer...

De nieren zijn verantwoordelijk voor verschillende functies in het menselijk lichaam tegelijk. Ze zijn betrokken bij urineproductie, metabolisme, ionenregulatie en het werk van het endocriene systeem. De nieren spelen een grote rol bij hematopoëse, omdat ze elke drie minuten het volledige bloedvolume pompen. Ze reinigen het van schadelijke stoffen.

Nieren en alcohol: hoe ze met elkaar omgaan

Veel mensen onderschatten het effect van alcohol op het lichaam. Het drinken van kleine hoeveelheden alcohol is schadelijk voor het hart, de lever, de nieren en het hele maagdarmkanaal. Wanneer deze stof het lichaam binnenkomt, begint er een intensieve afgifte van. De nieren beginnen meer bloed door zichzelf heen te laten stromen, waardoor het vrij komt van gifstoffen. Intensief werk laat zijn sporen achter. Na enige tijd kunnen ze niet meer normaal functioneren..

Het maakt niet uit wat je drinkt: wodka, cognac of bier. Al deze dranken bevatten alcohol en zijn schadelijk voor de gezondheid.

Zelfs na bier doen de nieren pijn als ze worden verzwakt door andere factoren. De drank stelt het orgel bloot aan grote stress. Het resultaat kan de ontwikkeling van urolithiasis zijn..

Nierziekte veroorzaakt door alcohol:

 • ontsteking van het urogenitale systeem;
 • bedwelming van het lichaam;
 • het voorkomen van stenen;
 • de ontwikkeling van kanker;
 • pathologie van de bijnieren;
 • nierfalen.

Zelfs een volledig gezond persoon kan de symptomen voelen dat het lichaam na alcoholmisbruik meer stress ervaart. In dergelijke gevallen doen de nieren vaak pijn na alcohol, treedt een verhoging van de bloeddruk op, verschijnen er pijn in het hoofd en de onderrug en zwellen de benen. Wallen zijn een gevolg van een schending van de water-zoutbalans.

Het effect van alcohol op het lichaam

In de beginfase begint het lichaam eenvoudigweg gifstoffen te verstoppen. In de toekomst beginnen er stenen te vormen uit deze schadelijke stoffen. Er kan een ontstekingsproces optreden. Nefritis wordt gekenmerkt door symptomen zoals:

 • rugpijn syndroom;
 • bloed in de urine;
 • verhoogde hoeveelheden eiwitverbindingen in de urine.

Als de bovenstaande symptomen u storen, moet u dringend beginnen met het behandelen van de nieren. Bij een laattijdig bezoek aan de arts kunnen zich ernstige complicaties voordoen.

Alcohol kan de ontwikkeling van verschillende ziekten veroorzaken. Inwendige organen kunnen beschadigd raken. Naast de nieren worden de lever, de alvleesklier en het hart het vaakst aangetast. Dit gebeurt niet alleen bij alcoholisten, maar ook bij mensen die matig alcohol drinken..

Sediment uit eiwitverbindingen in urine kan het gevolg zijn van een enkele inname van alcohol. Drinkers hebben vaak een hele reeks verschillende ziekten. Voortdurende bedwelming van het lichaam veroorzaakt een verstoring van de werking van het gehele urogenitale systeem. Als het bloed slecht wordt gezuiverd van schadelijke stoffen, wordt het lichaam daardoor vergiftigd. Tegen deze achtergrond is het optreden van nierfalen heel goed mogelijk..

Nieren behandelen?

Als je nieren pijn doen na alcohol, is de eerste stap om volledig te stoppen met drinken. In de beginfase helpt dit al om het beschadigde orgaan te herstellen. In de toekomst zullen ze volledig kunnen werken. Wanneer nierfalen optreedt, wat gepaard gaat met een schending van de bloedzuivering, wordt dialyse of hemodialyse gebruikt. Het maakt het mogelijk om de nieren te reinigen van gifstoffen door externe tussenkomst..

Als therapie kunnen artsen speciale farmaceutische producten voorschrijven. Goed helpt bij de behandeling van voeding en een gezonde levensstijl. Het wordt ook aanbevolen om een ​​verscheidenheid aan kruidenthee te nemen om de nierfunctie snel te herstellen..

Publicaties Over Nefrose